Sökning: "Kristina Lundborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Lundborg.

  1. 1. Konstgräs, varför då?

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Kristina Lundborg; [2014]
    Nyckelord :konstgräs; underlag; fotbollsplan; trafikmiljö; lekplats; artificial grass; markbeläggning;

    Sammanfattning : Konstgräs används allt mer som markbeläggning inom sportytor och runt om i samhället som på lekytor, sportytor och i trafikmiljön. Konstgräs lades för första gången så tidigt som 1966 i en inomhusarena i Houston, Texas. LÄS MER