Sökning: "Kristina Lundholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Lundholm.

 1. 1. Förskollärares förhållningssätt till bråklekar och lekar med fiktivt våld : Vi går in i en fantasi, vi är inne i en annan värld nu

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristina Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Adult perspective; play; plays with pretend violence; rough-and- tumble-play; views on children; Bråklek; barnsyn; lek; lek med fiktivt våld; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : This study examines pre-school teachers varying approaches to rough-and- tumble play and plays with pretend violence in relation to different views on children. The study has a phenomenographic orientation and uses a semi- structured interview format where pre-school teachers answer questions about rough-and-tumble play and plays with pretend violence based on their own experiences and after watching a video of rough-and-tumble-play. LÄS MER

 2. 2. The impact of functional dysphonia on social interaction

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Kristina Lundholm; [2003]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the impact of functional dysphonia on social interaction. Functional dysphonia is a voice disorder that has a profound negative impact on communication and quality oflife, and should be seen as a communication disorder that affects both the person with dysphonia and the persons helshe interacts with. LÄS MER