Sökning: "Kristina Malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden Kristina Malmö.

 1. 1. Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisning med fokus på andraspråkselever i årskurs 4-6

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Kristina Filipovic; Bibaesha Hakimi; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselever; interaktion; sociokulturellt perspektiv; So-undervisning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning.;

  Sammanfattning : En stor utmaning som lärare står inför är att arbeta språkutvecklande i SO-undervisningen för att främja andraspråkselever. I allt större utsträckning ställs lärare inför tuffa utmaningar då elever inte behärskar kraven på språket som ställs. LÄS MER

 2. 2. “Allt är ändå mitt! : EN STUDIE OM MAKTRELATIONER I BARNS FRIA LEK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Torell; Ann_louise Jörgensen Jörgensen; [2021]
  Nyckelord :Socialt samspel; Maktrelationer; Fri lek; Förskolebarn; Kamratkultur;

  Sammanfattning : Syfte: I vår studie har vi valt att undersöka hur barns maktrelationer förhandlas i den fria leken. Baserat på tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat hur barn använder olika maktroller för att kontrollera leken. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i årskurs 4 - 6

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Cecilia Formare; Kristina Hörnell; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; klassrumskommunikation; skönlitteratur; mellanstadiet; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikts syfte är att ta reda på vad tidigare forskning säger om högläsning och olika samtalsmodeller kring skönlitteratur i mellanstadiet. Detta besvaras genom frågeställningen: Varför ska högläsning och samtal kring skönlitteratur vara en del av undervisningen på mellanstadiet? För att få fram översikten undersökte vi tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar med högläsning och samtalsmodeller som fokus. LÄS MER

 4. 4. SwapnSave - A design proposal for collectively reducing carbon emissions

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kristina Arnold; [2020]
  Nyckelord :Interaction Design; Sustainable Interaction Design; Sustainability; Sustainable Fashion;

  Sammanfattning : This thesis contributes to Sustainable Interaction Design by exploring how an eco-feedback enriched design proposal may engage people to collectively reduce carbon emissions. Taking a participatory design approach, the project identified fashion consumption as an area of opportunity towards this aim and proposes a design concept as an alternative to resource and emission-intense consumption by engaging swapping and renting of fashion. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan - En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av sina arbetssätt med högläsning för att främja barns litteracitetsförmågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magdalena Dragicevic; Kristina Milacic; [2020]
  Nyckelord :Emergent literacy; Förskollärare; Högläsning; Literacy; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver hur de arbetar med högläsning för att främja barns litteracitetsutveckling. Vi valde att undersöka detta, eftersom vi efter våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder, hade delade tankar om hur förskollärare arbetar med högläsning i förskolan. LÄS MER