Sökning: "Kristina Malm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Malm.

  1. 1. Hur väljer jag gymnasieprogram?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Kristina Knutsson; Jonas Malm; [2009]
    Nyckelord :Gymnasieval; Kön; Social bakgrund; Intresse;

    Sammanfattning : Det framtida gymnasievalet är ett första steg in i vuxenvärlden. Ungdomarna i vår studie har 25 olika gymnasieskolor att välja mellan i sin närmiljö. Vårt syfte var att ta reda på hur ungdomarna resonerar kring sitt gymnasieval. LÄS MER