Sökning: "Kristina Molén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Molén.

  1. 1. ”Det finns inget varaktigt förutom förändring” – faktorer som påverkar förändringsarbete inom hälso- och sjukvården

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Dante Bocangel; Charlotte Larsson; Kristina Molén; [2009]
    Nyckelord :Förändringsarbete; Omvårdnad; Organisationsförändring; Sjukhuspersonal; Hospital nursing staff; Nursing; Organizational change; Transformation work;

    Sammanfattning : Det pågår hela tiden stora förändringar och omstruktureringar inom hälso- och sjukvården, i och med organisationens uppbyggnad och komplexitet kan det vara en utmaning för den eller de personerna som vill genomföra förändringar oavsett om initiativet kommer uppifrån eller nerifrån. Ett systematiskt förändringsarbete är nödvändigt för att kvaliteten inom hälso- och sjukvården ska kunna säkras och där har sjuksköterskan en central roll. LÄS MER