Sökning: "Kristina Moore"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Moore.

  1. 1. Give me Moore - I hate being Solo : en jämförande analys ur informationsdesignperspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Kristina Eriksson; [2008]
    Nyckelord :Textanalys; stilanalys; bildanalys; tidningsanalys; tidningar; media; målgrupper;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag analyserat tre tidningsartiklar från herrtidningen Moore, och tre tidningsartiklar från tjejtidningen Solo. Jag har analyserat en artikel i varje nummer, så totalt har jag använt sex tidningar. Utöver artiklarna har jag också analyserat två av tidningarnas omslag. LÄS MER