Sökning: "Kristina Norin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Norin.

  1. 1. Droppen

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :DANIEL NORIN; CLARA LYCKE; [2010]
    Nyckelord :designprocess; produktutveckling; arbetsklädsel;

    Sammanfattning : Sammanfattning på svenska: SammanfattningArbetets art: Examensarbete 15 högskolepoängTitel:Droppen – Produktutveckling av arbetskläder.Nyckelord:produktutveckling, arbetsklädsel, designprocessUtbildning:Textil produktutveckling med inriktning på affärs- och entreprenörskap Författare:Clara Lycke & Daniel NorinHandledare:Kristina GutfeltExaminator:Stig NilssonExamination:2010-05-24Syfte: Att lägga fram ett förslag för personalen på blodgivningscentralerna om en enhetlig klädsel som ska skilja deras klädsel från de vanliga sjukhuskläderna. LÄS MER