Sökning: "Kristina Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Kristina Olsson.

 1. 1. Bidrar sakanslag till effektiv myndighetsfinansiering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kristina Karlsson; Sabina Olsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Sakanslag; Statlig styrning; Effektivitet;

  Sammanfattning : Politiska beslut påverkar den offentliga ekonomin och studien visar att politikerna inte ger tillräckligt klara direktiv för att bedriva en effektiv ekonomistyrning. Det kan förutsättas att statsmakten sköter medelhanteringen till myndigheterna på ett effektivt sätt i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Trojaborgarnas dolda agenda : En övergripande beskrivning av trojaborgar i Sverige och en jämförelse av olika teorier om trojaborgarnas funktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Kristina Olsson Söderhäll; [2019]
  Nyckelord :Troy town; labyrinth; stones; turf; northern Europe; situated; the coast; sea level; inland; hard to date; contexts; describe; compare; theories; evaluate; plausibility;

  Sammanfattning : A Troy Town is a labyrinth either built of stones or made of turf. They can be found in northern Europe, especially in Scandinavia. The number of Troy Towns in Sweden is outstanding. They are around 400. LÄS MER

 3. 3. Leaninspirerad verksamhetsstyrning inom svensk hälso- och sjukvård –En fallstudie av Ortopedkliniken på Uddevalla sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Hällin Olsson; Kristina Landström; [2018-09-11]
  Nyckelord :Fallstudie; lean; förändringsledning; verksamhetsstyrning; svensk hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mycket pekar på att krav, förväntningar och kostnader inom hälsoochsjukvård, inte minst i Sverige, i framtiden kommer att öka. För att klara av allt tuffareförhållanden krävs det att knappa resurser används på ett effektivt sätt utan att kompromissamed vårdkvalitén. LÄS MER

 4. 4. Hur kan vi gå vidare? : Dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Lindberg; Kristina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; pedagogisk dokumentation; utvärdering; uppföljning;

  Sammanfattning : Inledning Denna studie handlar om hur förskollärare arbetar med dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik. Den handlar även om hur utomhuspedagogiska aktiviteter kan kopplas samman med teori och praktik i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. ”Jag har väldigt höga krav på speciallärare” Den nya speciallärarens uppdrag, så uppfattas det av rektorer, specialpedagoger och lärare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Helena Norgren; Kristina Olsson; [2018]
  Nyckelord :special education teacher; remedial teacher; inclusion; special educational support; perspectives of special need education;

  Sammanfattning : The new special education teacher degree program was launched in Sweden in 2008. The term new was used since the content was new, but the name stayed the same. Knowledge about the new content, based on the regulations of degree, would have contributed to make the different skills of special education teachers visible. LÄS MER