Sökning: "Kristina Philipson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Philipson.

  1. 1. Symbiotic City - om potentialen i mötet mellan natur och kultur

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

    Författare :Kristina Philipson; [2010]
    Nyckelord :Urban odling; ekodukt; näterk; pollinatör; Malmskillnadsgatan; lokala resurser; Norrmalm; sociptop; nätverk; pollineringsnätverk; akvifär; platta tak; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Sedan 2008 bor över hälften av jordens befolkning i städer, och urbaniseringstrenden visar inga tecken på att vända. Staden har blivit människans habitat. Det är här hon föds, skrattar, älskar, lever och dör. Människan lever av staden, och staden lever av landet som omger den. LÄS MER