Sökning: "Kristina Sörensen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristina Sörensen.

 1. 1. Clustering in Financial Markets : A Network Theory Approach

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Kristina Sörensen; [2014]
  Nyckelord :Complex networks; cluster analysis; graph partition; market graph; power law graphs; random graphs; Komplexa nätverk; klusteranalys; graf partition; marknadsgrafen; power law grafer; slumpmässiga grafer;

  Sammanfattning : In this thesis we consider graph partition of a particular kind of complex networks referred to as power law graphs. In particular, we focus our analysis on the market graph, constructed from time series of price return on the American stock market. LÄS MER

 2. 2. Modeling the Dynamics of Cooperative Predators

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Fredrik Lannsjö; Lionel Nurweze; Kristina Sörensen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the modeling of cooperative predatorshunting ocks of animals. The modeling is based on biological studiesof the behavior of speci c predators and their preys, lions and zebras forthis case. General rules are established in order to model the overallhunting and escape strategies, with a focus on the former. LÄS MER

 3. 3. Musik i förskolan : om pedagogers förhållande till musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Kristina Sörensen; [2012]
  Nyckelord :Musik; Rytmik; Förskola; Sång; Estetik; Musikalitet;

  Sammanfattning : Denna undersöknings syfte är att ta reda på hur musik/rytmik används i förskolan och hurpedagogernas förhållningssätt till musik präglar verksamheten. Jag vill även undersöka hur olikaarbetssätt används för att främja barns såväl musikaliska som språkliga utveckling utifrån enmusikpedagogiskt perspektiv. LÄS MER