Sökning: "Kristina Thorén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Thorén.

  1. 1. Exploring Distribution Strategies from a Brand Perspective An Investigation of Volvo Group Trucks Future Distribution Strategies

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Kristina Thorén; Maria Karlsson; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER