Sökning: "Kristina Tillenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Tillenius.

  1. 1. Differentierad matematikundervisning = matematikundervisning för alla?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Evelina Ludvigsson; Kristina Tillenius; [2020]
    Nyckelord :Differentiering; Förhållningssätt; Inkludering; Lektionsdesign;

    Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractLudvigsson, Evelina och Tillenius, Kristina (2020). Differentierad matematikundervisning =matematikundervisning för alla? Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling, Institutionenför skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER