Sökning: "Kristina Timurtas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Timurtas.

 1. 1. ”Ja, visst står vi inför stora utmaningar…” : - En kvalitativ studie om nyanlända elevers integration in i den svenskaskolanKristina Timurtas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristina Timurtas; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Min lärare bemöter tjejer och killar på samma sätt. Ja, alltså... Bortsett från att han inte hälsar likadant" : En kvalitativ forskningsstudie om elevers upplevelser av särbehandling mellan pojkar och flickor i idrott och hälsa.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Kristina Timurtas; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER