Sökning: "Kristina Vad-schutt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Vad-schutt.

 1. 1. Sjuksköterskors förutsättningar att handleda sjuksköterskestudenter vid verksamhetsförlagd utbildning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Vad-Schutt; [2019]
  Nyckelord :Förutsättningar; handledare; handledning; sjuksköterskeutbildning; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Sjuksköterskor som handleder sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning har olika förutsättningar att ge god handledning utifrån tillgång till information, stöd och resurser. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva de förutsättningar sjuksköterskor upplevde sig ha vid handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. LÄS MER

 2. 2. Årstidsvariationer i blodtryck och interdialytisk viktuppgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Vad-Schütt; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet var att undersöka om det finns årstidsvariationer i hemodialyspatienters viktuppgång mellan hemodialysbehandlingarna (IDWG) och systoliskt eller diastoliskt blodtryck före hemodialysbehandling samt undersöka samband mellan temperatur och viktuppgång. Registerdata beträffande hemodialyspatienters blodtryck och vikt före respektive efter hemodialysbehandling från två konsekutiva år har inhämtats. LÄS MER