Sökning: "Kristine Strömer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristine Strömer.

  1. 1. Ett utpräglat kulturtantsevenemang eller en inspirerande mässa för alla åldrar?. En studie av Bok & Biblioteks Image bland unga

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

    Författare :Sofia Strinsjö; Kristine Strömer; [2009-03-03]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel Ett utpräglat kulturtantsevenemang eller en inspirerande mässa för alla åldrar?, En studie av Bok & Biblioteks image bland ungaFörfattare Sofia Strinsjö och Kristine StrömerKurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, JMG, Göteborgs universitetTermin Höstterminen 2008Handledare Ingela WadbringSpråk SvenskaAntal sidor 63 sidor exklusive bilagorSyfte Att undersöka Bok & Biblioteks image bland ungaMetod Kvalitativ metod, fokusgrupperMaterial Fyra fokusgrupper, två med 18-åringar och två med 30- åringar från GöteborgsområdetHuvudresultat Våra respondenter associerar mässan främst med böcker och författare vilket kan kopplas till att kunskapen om mässans bredd är begränsad. De är relativt negativa tillinformations- och kommunikationsmaterialet då de bl. LÄS MER