Sökning: "Kristofer Bjerså"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristofer Bjerså.

 1. 1. INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKORS BEHOV AV PATIENTUPPFÖLJNING

  Master-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Kristofer Bjerså; [2011]
  Nyckelord :Follow-up; Nurse; Intensive care; sense of coherence; Uppföljning; sjuksköterska; intensivvård; känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Bakgrund Uppföljning av utskrivna patienter inom intensivvård har utvecklats under de senaste decennierna, där fokus varit patienternas återhämtning och upplevelse av intensivvårdstiden. Huruvida sjukvårdspersonal har behov av uppföljning har varit oklart. LÄS MER

 2. 2. Att få veta – en enkätstudie om intensivvårdssjuksköterskors behov av att följa upp utskrivna patienter

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Kristofer Bjerså; [2007-09-18]
  Nyckelord :ICU; discharged patients; follow-up; quality assurance;

  Sammanfattning : IntroduktionAtt arbeta på intensivvårdsavdelning är utmanande med höga krav på intensivvårdssjuksköterskansvård. För att få djupare förståelse och kunskap för sitt arbete och för patientens och den närståendes situation krävs samordning kring patientens varande efter utskrivning från intensivvårdsavdelningen. LÄS MER