Sökning: "Kristofer Cammersand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristofer Cammersand.

  1. 1. Ishockeyagent som yrke! : Har Du vad som krävs, enligt spelarna?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Marcus Fingal; Kristofer Cammersand; [2013]
    Nyckelord :Kompetens; relation; certifiering; agent och förhandlingsförmåga.;

    Sammanfattning : Titel: Ishockeyagent som yrke! - Har Du vad som krävs, enligt spelarna? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka agenternas roll inom svensk ishockey idag. Problemformulering: Vad gör att spelarna skaffar agent eller väljer att inte göra det? Vilka kompetenser vill en svensk ishockeyspelare att en svensk ishockeyagent ska ha? Metod: Vårt tillvägagångssätt för denna studie lutar sig emot en kvalitativ forskningsmetod där de primära källor utgjorts av intervjuer med 13 respondenter, som spelar ishockey på en nivå där agenter förekommer (divison 1 och uppåt i seriesystemen). LÄS MER