Sökning: "Kristofer Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Kristofer Eriksson.

 1. 1. Preventivt arbete med våldsutövande män : Behandlarnas syn på framgångsfaktorer, maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kristofer Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Våldsutövande män; Våldspreventivt arbete; Situationsvåld; Terrorvåld; Hegemonisk maskulinitet; Könsmaktsordningen; Anknytning; Mentalisering; Modellinlärning;

  Sammanfattning : De första behandlingsmodellerna för våldsutövande män växte fram i USA på 1980-talet och den mest kända är Duluthmodellen. I den behandlingsmodellen utgår man från ett strukturellt feministiskt perspektiv där manlig dominans, makt och kontroll är centralt som förklaring till våld. LÄS MER

 2. 2. Vikten av dubblering : En intervjustudie om maskinbefäls erfarenheter av dubblering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kristofer Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Dubblering Inlärningsperiod nyutexaminerad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Risk Measures and Dependence Modeling in Financial Risk Management

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Kristofer Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Dependence; Correlation; Copulas; Risk measures; Extreme value theory;

  Sammanfattning : In financial risk management it is essential to be able to model dependence in markets and portfolios in an accurate and efficient way. A high positive dependence between assets in a portfolio can be devastating, especially in times of crises, since losses will most likely occur at the same time in all assets for such a portfolio. LÄS MER

 4. 4. On Return Innovation Distribution in GARCH Volatility Modelling : Empirical evidence from the Stockholm Stock Exchange

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Kristofer Eriksson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Träffsäkerheten i företags framåtblickande prognoser - En kvantitativ studie av bolags egna prognoser av den framtida utvecklingen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristofer Eriksson; Marcus Blom; [2012-07-02]
  Nyckelord :Företagsledning; aktieanalytiker; prognosgivning och investerare;

  Sammanfattning : Studien har undersökt prognosers trovärdighet bland svenska börsbolag. Undersökningen begränsades inte till att endast inkludera vinstprognoser utan all framåtblickande information som företagen kommunicerade analyserades. LÄS MER