Sökning: "Kristofer Gren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristofer Gren.

  1. 1. Bilden av kvinnan i Library of Congress Classification En genusstudie av Library of Congress Classifications första och senaste upplaga

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Kristofer Gren; [2002]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : I have done a comparative gender study of Library of Congress Classification from 1900 and 2001. I have also used a hermeneutic method and ideological critics to find out what picture of women the both systems shows. LÄS MER