Sökning: "Kristofer Törner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristofer Törner.

 1. 1. Driver valutakursen, energipriser och subventioner livsmedelspriserna?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenNationalekonomi

  Författare :Kristofer Törner; [2014]
  Nyckelord :Vad driver upp livsmedelspriserna? livsmedelspriser; valutakursen; kristofer törner;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen visar att valutakursen och sekundärt energipriser har en hög förmåga att prediktera framtida rörelser i livsmedelspriser, både ”inom sample” och ”utanför sample”. Uppsatsen använder VAR-modeller och hittar empiriska belägg för att energipriser påverkar valutakursen (EUR/USD), som även indirekt påverkar livsmedelspriser. LÄS MER

 2. 2. En modell för optimal tobaksbeskattning - under tidsinkonsistenta preferenser och imperfekt information

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristofer Törner; [2013]
  Nyckelord :Rökning; skatt på cigaretter; förbud mot rökning; rökning förbud; diskontering;

  Sammanfattning : En diskonteringsmodell av tidsinkonsistenta preferenser under imperfekt information som med högre precision förklarar beroendeframkallande och hälsofarlig konsumtion, och approximation av optimal punktskatt på cigaretter under dessa antaganden.  ... LÄS MER