Sökning: "Kristoffer Andersson Khan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Andersson Khan.

  1. 1. Shared Service Centers "Release the expertise" : En fallstudie inom banksektorn

    Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Kristian Andersson Khan; Kristoffer Andersson Khan; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER