Sökning: "Kristoffer Bertilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristoffer Bertilsson.

 1. 1. Problemlösning som mål och medel – En studie om användning av problemlösning i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Andersson; Kristoffer Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :lärandemiljö; matematik; medel; mål; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga och beskriva hur verksamma lärare använder problemlösning som mål och medel i matematikundervisningen. Vi är även intresserade av lärarnas egna uppfattningar angående vad det innebär att undervisa med problemlösning som mål och medel. LÄS MER

 2. 2. Processutveckling : En fallstudie om VSM kombinerat med diskret händelsestyrd simulering kan effektivisera lastningsprocessen hos en logistikverksamhets hamnterminal

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jonathan Bertilsson; Kristoffer Bodin; [2017]
  Nyckelord :Value stream mapping; discrete event simulation; process development; Value stream mapping; diskret händelsestyrd simulering; processutveckling;

  Sammanfattning : För att upprätthålla sin konkurrenskraft krävs det idag att ett fokus läggs på att ständigt förbättra sina processer inom organisationen. Detta faller sig logiskt, men att ta fram underlag för vilka förbättringsåtgärder som bör implementeras till processen kan vara svårt. LÄS MER