Sökning: "Kristoffer Brodin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristoffer Brodin.

 1. 1. Statistical Machine Learning from Classification Perspective: : Prediction of Household Ties for Economical Decision Making

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kristoffer Brodin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In modern society, many companies have large data records over their individual customers, containing information about attributes, such as name, gender, marital status, address, etc. These attributes can be used to link costumers together, depending on whether they share some sort of relationship with each other or not. LÄS MER

 2. 2. Formation Flying for Quadcopters

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Petra Hesselmar; Kristoffer Brodin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to design a control law to control a groupof quadcopters ying in formation in a specied reference track.To describe the movements of a quadcopter a mathematical model, basedon Newton-Euler equations, is formed and linearized into a linear statespacemodel. The control law is then designed by using feedback. LÄS MER

 3. 3. Främmande kapital i kapitalstrukturen : En empirisk studie om fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Nordensved; Kristoffer Brodin; [2013]
  Nyckelord :Finansiering; kapitalstruktur; trade-off teorin; pecking order teorin; soliditet; bankkredit; obligationer och främmande kapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Beträffande de svenska fastighetsbolagen finns det ett tomrum i studier gällande vilka faktorer som ligger bakom valet av kapitalstruktur. För bolag med hög skuldsättningsgrad som vill utnyttja hävstångseffekten blir lånat kapital viktigt, men om nu möjligheten till att finansiera sig är begränsad, vilka alternativa finansieringsformer finns då mot den traditionella bankkrediten? Skulle det vara bättre för bolagen att enbart använda sig av eget kapital för att slippa räntekostnaderna? Eftersom bankerna i samband med finanskrisen 2008 och den pågående eurokrisen tvingats strama åt sin kreditgivning. LÄS MER