Sökning: "Kristoffer Hansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Hansen.

  1. 1. Ledtidsreduktion vid ACG Nyström

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

    Författare :Mikael Hansson; Kristoffer Hansen; [2008]
    Nyckelord :logistik; layout; styrprinciper; ledtid;

    Sammanfattning : A report has been made at a company in Borås at a company called ACG Nyström. Thecompany is today international and is marketing advanced equipment, systems and furthereducation to the manufacturing industry. A part of ACG Nyström’s production is a machinethey call Unimat. LÄS MER