Sökning: "Kristoffer Hanson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristoffer Hanson.

 1. 1. Industriklassificeringens roll som urvalskriterium vid multipelvärdering

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Kristoffer Hanson; Nicholas Johansson; Jens Saltin; [2009]
  Nyckelord :Multiple valuation; comparable method; price-to-earnings ratio; SOF; peer-groups;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if peer-groups based on industry classification perform as well as, or better than, peer-groups based on other measures that represent factors affecting the price-to-earnings multiple. In contrast with previous empirical studies, a solid theoretical approach is used in defining which factors, according to valuation theory, affect the P/E-ratio. LÄS MER

 2. 2. Begränsningar för molekylärbiologisk data i databaser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kristoffer Hanson Rodin; [2002]
  Nyckelord :XML; databaser; molekylärbiologi; datalagring; datarepresentation;

  Sammanfattning : De senaste åren har molekylärbiologisk data växt explosionsartat. Ny teknik gör att information kan härledas ur data snabbare och mer än tidigare. Faktum är att det tillkommer så mycket ny data att de nya resultaten inte längre kan publiceras i artiklar. Dessa sekvenser av data finns istället bara åtkomliga i speciella databaser. LÄS MER