Sökning: "Kristoffer Johannesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristoffer Johannesson.

 1. 1. BDT-SYSTEM FÖR SPOLNING AV WC : En studie om utformning av system som återanvänder BDT-vatten

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Kristoffer Johannesson; Rasmus Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Varje dag spolar vi ner ungefär 30 liter vatten i toaletten. Att det är rent dricksvatten som används i detta syfte är inte en hållbar lösning med hänsyn till den globala uppvärmningen och problemen den för med sig. I Sverige har vi redan sett tecken på vattenbrist och utvecklingen ser inte ut att gå mot det positiva. LÄS MER

 2. 2. Det kreativitetsfrämjande ledarskapets inverkan på sjukskrivningar och öppenhet i det föränderliga samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alexander Platon; Kristoffer Johannesson Lindman; [2013]
  Nyckelord :Keywords: Stress; Creativity; Creativity-inducing leadership; Openness to experience; organizational change; leadership; change.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien ämnar belysa behovet av ett kreativitetsfrämjande ledarskap för att minska stress på arbetsplatser vilket är allt vanligare i den föränderliga omvärld vi lever i. Fenomenet kreativitet diskuteras utifrån delvis ett neurologiskt förhållningssätt och paralleller dras mellan kreativitet, ledarskap och personlighet. LÄS MER

 3. 3. Diagnoser och LVU! Vad fan ska vi göra? - Hur fältet ser på ansvarsfrågran i problemet som uppstår.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kristoffer Elfstrand; Anna Johannesson; [2011]
  Nyckelord :children; psychiatric care; involuntary commitment; social care; organisational theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the result of what the Supreme Administrative Court’s recent judgment has affected the three organisations called Youth and Adolescent Care (BUP), social service (socialtjänst), and The National Board of Institutional Care (SiS). Qualitative semi-structured interviews were made with at least two workers from each of three organizations. LÄS MER