Sökning: "Kristoffer Kallunki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Kallunki.

  1. 1. Beslutsprocesser : om beslut i ett öppnare Europa

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Tomas Eknor; Kristoffer Kallunki; [2005]
    Nyckelord :Business studies; WEEE; Waste of Electrical and Elektronic Equipment; Företagsekonomi; Beslutsprocesser; elektriskt och elektroniskt avfall; elavfall; WEEE; beslut;

    Sammanfattning : Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets Johan Gråberg ansåg att Sverige låg långt fram med sina insamlingskvantiteter av elavfall och att det vore bra om Sverige blev en förebild för övriga Europa. Men den svenska modellen med producentansvar reglerar idag endast producenternas ansvar att samla in och förbehandla elavfall, den säger mycket lite om hur transporterna ska ske med hänsyn till infrastruktur och miljö. LÄS MER