Sökning: "Kristoffer Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Kristoffer Karlsson.

 1. 1. Entreprenörskapsutbildning ur ett motivationsperspektiv : En studie om hur elever uppfattar att entreprenörskapsutbildning bidrar till en ökad motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Entreprenörskapsutbildning; Entreprenöriellt lärande; Värdeskapande lärande; Entreprenörskap i skolan; Motivation; Målteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av entreprenörskapsutbildningi skolan utifrån ett motivationsperspektiv. Flera forskare är eniga om attmotivation är en viktig förutsättning för att elever ska ta till sig utbildningen. LÄS MER

 2. 2. A consultant perspective on Digital transformation : Experiences of successful digitalization

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Karlsson; Nikolas Karl Spyrou; [2020]
  Nyckelord :digitalization; digital transformation; digital maturity; digital strategy; change management; organizational culture;

  Sammanfattning : Progress in digital technologies has influenced organizations and individuals alike. The focus of organizations has been to adapt to the dynamic digital landscapes; ranging from expanding the boundaries of existing markets, to conquer unexplored and unclaimed opportunities. LÄS MER

 3. 3. Virtual(ly) Human: How Anthropomorphic Presentations of Virtual Humans in Advertisements Affect Consumer Attitudes and Intentions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Kristoffer Karlsson Svärd; William Svahn; [2019]
  Nyckelord :Anthropomorphism; Virtual influencer; Computer-generated imagery; Artificial intelligence; Marketing;

  Sammanfattning : The phenomenon of virtual influencers - artificially intelligent virtual humans - can today be observed on social media platforms. Little is yet known about the effects of using such non-human entities in an advertising context. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan tre dimensioner av meningsfullt liv och vissa psykologiska utfall

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för psykologi

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Meningsfullt liv; meningsdimensioner; förståelse; syfte; betydelse;

  Sammanfattning : Meningsfullt liv är idag ett etablerat forskningsämne inom psykologin. Nyligen har det uppstått viss konsensus om att begreppet meningsfullt liv är multidimensionellt och främst består av dimensionerna förståelse (en slags känsla av sammanhang), syfte (innehav av viktiga livsmål) och betydelse (upplevelsen att ens existens är av värde). LÄS MER

 5. 5. Återvinning av restbetong från fabrikstillverkning i ny betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristoffer Karlsson; Jonas Taube Johansson; [2018]
  Nyckelord :Återvinning; betong; restbetong;

  Sammanfattning : Betong är ett av våra mest använda byggnadsmaterial idag. Vid framställning av fabriksbetong uppstår restbetong, som i detta arbete har delats upp i tre olika typer, returbetong, pumprester och betongslam. Returbetong avser det överskott av betong som uppstår då en kund har beställt för mycket betong. LÄS MER