Sökning: "Kristoffer Kehrer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Kehrer.

  1. 1. Topikalisering i texter skrivna av inlärare av svenska

    L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Kristoffer Kehrer; [2012]
    Nyckelord :topikalisering; inversion; fundamentstyp;

    Sammanfattning : .... LÄS MER