Sökning: "Kristoffer Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Kristoffer Larsson.

 1. 1. UPPDATERING AV DESIGNVERKTYG : Ett Arbete kring kvalitetsvinster och hantering av nya programvaror.

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Anton Larsson; Kristoffer Norén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kunskap som belöning : En kvalitativ fallstudie om hur arbetsmotivation påverkas av kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Burman Lundin; Erik Larsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering: För att kunna överleva på lång sikt har alla slags organisationer blivit alltmer beroende av sina medarbetare, deras kompetens och inte minst deras motivation. Företag utformar belöningssystem i hopp om att uppnå en ökad arbetsmotivation hos sina anställda, men liten vikt har i tidigare forskning lagts vid kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem. LÄS MER

 3. 3. Planering med BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kristoffer Larsson; [2016]
  Nyckelord :Bygg; planering; BIM;

  Sammanfattning : New technical solutions is popping up all the time. In the construction industry today there is a development to find methods that can take advantage of these modern technological solutions. BIM is a term that stands for this development of information handling and therefore for the streamline and improvement of the construction process. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med trycksår i livets slutskede. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Merete Schei Klomsten; Kristoffer Larsson; [2015]
  Nyckelord :Trycksår; livets slutskede; palliativ vård; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Trycksår är ett vanligt förekommande fenomen i livets slutskede som kan orsaka lidande för den döende patienten. Sjuksköterskan har därför en viktig funktion och ansvar vid vård av dessa patienter, genom att med omvårdnadsinterventioner minska lidandet för patienten och möjliggöra en värdig död. LÄS MER

 5. 5. "Fan, är du inte karl nog att gå?” - En kvalitativ studie om män som utsatts för våld av en kvinna de haft en nära relation med

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kristoffer Larsson Leijonhielm; [2013]
  Nyckelord :mansmisshandel; våld i nära relation; misshandlad man; offerskap; maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Våld i nära relation förknippas inte sällan med en mans våld mot en kvinna. I detta arbete ville jag undersöka erfarenheter hos män som blivit utsatta för relationsvåld, hur föreställningar om maskulinitet kommer till uttryck och hur männen hanterar det faktum att de fallit offer för ett brott som vanligtvis förknippas med kvinnor. LÄS MER