Sökning: "Kristoffer Larsson"

Visar resultat 6 - 10 av 15 uppsatser innehållade orden Kristoffer Larsson.

 1. 6. "Fan, är du inte karl nog att gå?” - En kvalitativ studie om män som utsatts för våld av en kvinna de haft en nära relation med

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kristoffer Larsson Leijonhielm; [2013]
  Nyckelord :mansmisshandel; våld i nära relation; misshandlad man; offerskap; maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Våld i nära relation förknippas inte sällan med en mans våld mot en kvinna. I detta arbete ville jag undersöka erfarenheter hos män som blivit utsatta för relationsvåld, hur föreställningar om maskulinitet kommer till uttryck och hur männen hanterar det faktum att de fallit offer för ett brott som vanligtvis förknippas med kvinnor. LÄS MER

 2. 7. Myt, ritual och konsumtion : Religionsvetenskapliga studier kring konsumism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Kristoffer Larsson; [2011]
  Nyckelord :Konsumism; myter; ritual; konsumtion; Bruce Lincoln; Victor Turner; märkesgemenskaper; konsumtionssymboler; köpcentra och stormarknader; rituellt rum;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumism med hjälp av religionsvetenskapliga teorier om ritual och myt. Med hjälp av framförallt Victor Turners ritualteori och Bruce Lincolns mytteori studerar vi exempelfallen Harley Davidson, Saab, Coca-Cola, Corona, Mountain Dew och Snapple samt hur köpcentra och stormarknader kan fungera som rituellt rum. LÄS MER

 3. 8. Och nu blir det reklamfilm : En kvalitativ innehållsanalys av de sju svenska politiska reklamfilmerna inför EU-valet 2009

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Elin Larsson; Johan Heikensten; [2010]
  Nyckelord :Political advertisement; commercials; advertising strategies; negative advertising; issue; image; rhetorical analysis; semiotics; rhetoric; videostyle; communication; EU-election; politisk tv-reklam; reklamfilm; reklamstrategi; utmanarstrategi; negativ reklam; sakfråga; image; bildanalys; retorisk analys; semiotik; retorik; videostyle; kommunikation; EU-val; incumbent;

  Sammanfattning : Och nu blir det reklamfilm - En kvalitativ innehållsanalys av de sju svenska politiska reklamfilmerna inför EU-valet 2009 Seminar date: 2010-01-14 Department: Media- and Communication science Report category: Degree project undergraduate level Authors: Johan Heikensten and Elin Larsson Advisor: Kristoffer Holt Purpose: When TV4 for the first time offered advertising time to the Swedish political parties for the upcoming election of the European Parliament in 2009, a huge debate broke loose in the media. Regardless of opinions on the matter, we find it safe to say that political television commercials will have a great influence on future election campaigns in Sweden. LÄS MER

 4. 9. SponsorSHIP – En identifiering av kritiska faktorer vid titelsponsring.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linus Alenvret-Larsson; Calle Hökby; Kristoffer Thuresson; [2009]
  Nyckelord :key words: brand; brand awareness; event; image; internal marketing; marketing; sponsoring; sponsorship; title sponsoring. nyckelord: evenemang; intern marknadsföring; marknadsföring; sponsring; sponsorskap; titelsponsring; varumärke; varumärkesmedvetenhet; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: SponsorSHIP – an identification of critical factors for title sponsoring. Author: Linus Alenvret-Larsson, Calle Hökby & Kristoffer Thuresson Tutor: Carl R. Hellberg, Pavla Kruzela Purpose: To identify and analyse critical factors for title sponsoring of global itinerant sport events in the multimillion category. LÄS MER

 5. 10. Robusta brokonstruktioner : en fallstudie av en plattrambro i betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Kristoffer Larsson; Karl Meijer; [2009]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increasing traffic on both railways and roads increases the risk of accidental collision with bridges and buildings. One way to prevent disproportionate collapse of structures if an unforeseen accident occurs is to make the structure robust. LÄS MER