Sökning: "Kristoffer Molin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Molin.

  1. 1. Dimensionering av tryckluftssystem för ökad redundans hos AstraZeneca AB

    M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Kristoffer Molin; Jonas Jonsson; [2022]
    Nyckelord :redundancy; reliability; compressed air; AstraZeneca; redundans; driftsäkerhet; tryckluft; AstraZeneca;

    Sammanfattning : Arbetet beskrivet i denna rapport har utförts på AstraZeneca AB:sproduktionsanläggning i Gärtuna, Södertälje. Företaget vill öka redundansen på sin tryckluftsanläggning för att höja driftsäkerheten i produktionen. I sin tillverkning av läkemedel används stora mängder tryckluft för bland annat produktionsprocesser. LÄS MER