Sökning: "Kristoffer Ruckemann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Ruckemann.

  1. 1. Hur en app kan göra ett museibesök mer attraktivt : Hur en mobil applikation kan skapa mervärde till ett museibesök

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

    Författare :Christian Rydberg; Kristoffer Ruckemann; [2012]
    Nyckelord :App; Application; Communication; Museum; Business to Business; B2B; Company; Design; Marketing; App; Applikation; Kommunikation; Museum; Business to Business; B2B; Företag; Design; Marknadsföring;

    Sammanfattning : AudioApps är ett företag som tillverkar mobilapplikationer till bland annat museer och gallerier. Deras företagsidé är att göra museibesök roligare för besökare genom mobila audioguider. I den här undersökningen studeras utvecklingen av en sådan tjänst som tagits fram för Nationalmuseum, ett av Sveriges ledande museer. LÄS MER