Sökning: "Kristoffer Sandberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristoffer Sandberg.

 1. 1. Beneficial Limitations: Rate caps for Enhanced Branched Video Streaming Experience

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Måns Fredriksson Franzén; Kristoffer Sandberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The demand for on-demand video streaming has seen an enormous increased usage and is today the main contributor to Internet traffic. Technological developments combined with the accessibility of sufficiently powerful end-user hardware, large bandwidth capacities and significantly reduced storage cost are major contributors to this trend. LÄS MER

 2. 2. Kluster i dagligvarubranschen : En plats för den hungrige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristoffer Sandberg; Oscar Lekander; [2011]
  Nyckelord :Kluster; Solna Business Park; Dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, nationellt, regionalt som lokalt. LÄS MER

 3. 3. So far so good - repatriering i ett multinationellt företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Ask; Kristoffer Daag; Ola Sandberg; [2004]
  Nyckelord :Internationell HRM; repatriering; karriärplanering; ansvars- och rollfördelning; organisationsutveckling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar repatrieringen och utveckla en modell för hur man på ett mer överskådligt sätt kan arbeta med repatrieringsprocessen i fallföretaget, och i förlängningen andra företag. Den praktiska anledningen till detta är att framhålla repatriater som värdefulla inslag i organisationens utveckling i en alltmer globaliserad värld och därmed en källa till konkurrensfördelar. LÄS MER