Sökning: "Kristoffer Strand"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristoffer Strand.

 1. 1. Beställarens inställning till den utsläppsminskning av växthusgaser som förväntas ske i bygg- och anläggningssektorn till år 2030

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Daniel Andrésen; Kristoffer Strand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Klimatförändringar har fått allt större fokus tillsammans med de drastiska åtgärder som krävs för att minska människans påverkan på klimatet. Flera aktörer inom bygg- och anläggningssektorn, både stora och små har skrivit under att jobba med utsläppsminskning av växthusgaser och nå 50% minskning fram till år 2030. LÄS MER

 2. 2. Upptäcka vinstmanipulering med Den Modifierade Jonesmodellen : En studie på Stockholmsbörsens Mid cap lista

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Strand; Kristoffer Edhborg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall vinstmanipulering förekommer bland företagen på Nasdaq OMX Nordic samt att analysera ifall att VD-byte är kopplat till detta fenomen. Metod: Studien har använt sig av Den Modifierade Jonesmodellen som är en periodiseringsbaserad modell för vinstmanipulering. LÄS MER

 3. 3. Finns det en annan förklaring till Hjälmsjöfynden än den naturliga bristen på flinta eller att det var en sydlig utpost av en kvartsbaserad kultur?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Kristoffer Brink; [2007]
  Nyckelord :nordvästra Skåne; Hjälmsjö; Kvarts; skånes skogsbygd; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En skånsk kvartsboplats, var det en unik händelse? Hösten 1995 gjordes ett sensationellt fynd i nordvästra Skåne. Den första stenåldersboplatsen som kvartsen dominerade, både till antalet och till vikt, hittades vid Hjälmsjöns strand. Uppsatsen kommer att behandla denna plats. LÄS MER