Sökning: "Kristoffer Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Kristoffer Svensson.

 1. 1. Larmanalys för Vattenfall Vattenkrafts produktionsanläggningar längs Göta Älv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jimmy Augustsson; Kristoffer Printz; Erik Svensson; [2018]
  Nyckelord :Vattenkraft; elkraft;

  Sammanfattning : Vattenfall Vattenkraft AB äger 57 storskaliga vattenkraftanläggningar där den installerade effekten överstiger 10 MW. Detta arbete berör larm och dess hantering i de fyra anläggningarna längs Göta älv. LÄS MER

 2. 2. Sentiment Analysis With Convolutional Neural Networks : Classifying sentiment in Swedish reviews

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Kristoffer Svensson; [2017]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Deep learning; Convolutional neural network; Machine learning; User reviews; Swedish reviews;

  Sammanfattning : Today many companies exist and market their products and services on social medias, and therefore may receive reviews and thoughts from their end-users directly in these social medias. Reading every text by hand can be time-consuming, so by analysing the sentiment for all texts give the companies an overview how positive or negative the users are on a specific subject. LÄS MER

 3. 3. Produktsäkerställning av Deje trä´s bodunderlag : Hållfasthetsberäkningar, k-ritningar, monteringsanvisningar och kvalitetsmärkning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emil Svensson; Kristoffer Häggblom; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen står idag inför en förändring gällande bodetablering. På basen av ett prejudikat i mark- och miljööverdomstolen kan nu bygglov komma att krävas vid uppställning av byggmoduler. Byggloven medför ett större krav på bygghandlingar för grunden och modulerna. LÄS MER

 4. 4. Investeringsbeslut kopplade till ställtidsreducering : En jämförelse mellan investeringsbeslut baserade på simulering respektive utan simulering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Kristoffer Jernling; Erik Svensson; [2017]
  Nyckelord :ställtidsreducering; investeringsbeslut; simulering;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to investigate how the use of discrete event simulation affects investment decisions linked to changeover time reduction. This purpose has been met by answering the following two questions: • How does an investment analysis differ, regarding changeover time reduction, based on discrete event simulation from one that is not? • How is an investment decision in setup time reduction affected if the decision is based on discrete event simulation or not? Method - The study has been conducted as a one-off study at a Swedish manufacturing company where data collection has taken place through interviews and observations. LÄS MER

 5. 5. Mögelanalys, fuktmodellering och bestämning av fuktegenskaper med avjämningsmassa över cTrap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :John Sonestedt; Kristoffer Svensson; [2016]
  Nyckelord :Avjämningsmassa; Fuktmodellering; Fuktmätning; cTrap; Mögelanalys; Sorptionsvåg Screeded slabs; SLC; Moisture properties; Moisture transport; moldanalysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under arbetet har en ny emissionsspärr, cTrap undersökts. cTrap appliceras för att förbättra inomhusluften genom att enkelsidigt absorbera önskade biprodukter från byggnadsdelar. cTrap har testats angående dess mögelresistens vid ingjutning mellan en avjämningsmassa och ett betongbjälklag. LÄS MER