Sökning: "Kristoffer Theander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristoffer Theander.

 1. 1. Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kristoffer Theander; [2020]
  Nyckelord :preschool child; policy document; normality; pathology; power; disciplinary power; biopower; discourse; genealogy; förskolebarnet; policydokument; normalitet; patologi; makt; disciplinär makt; biomakt; diskurs; genealogi;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilken påverkan som olika maktaspekter har på förskolebarnet. Studiens syfte är att ur fyra av förskolans policydokument utröna hur förskolebarnet konstrueras. LÄS MER

 2. 2. Läroplanernas bild av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd: En bildningsresa genom grundskolans läroplaner från 1962 till 2011

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Kristoffer Theander; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER