Sökning: "Kristoffer Winter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kristoffer Winter.

 1. 1. Att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Kristoffer Winter; Ludvig Millton; [2019]
  Nyckelord :activities; experience; heart failure; quality of life; symptom; aktiviteter; erfarenhet; hjärtsvikt; livskvalité; symptom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig förekommande sjukdom, framförallt bland äldre. Sjukdomen klassificeras utifrån New York Heart Associaton Functional Classification (NYHA) och kan behandlas via ett flertal olika behandlingsregimer. LÄS MER

 2. 2. Larmanalys för Vattenfall Vattenkrafts produktionsanläggningar längs Göta Älv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jimmy Augustsson; Kristoffer Printz; Erik Svensson; [2018]
  Nyckelord :Vattenkraft; elkraft;

  Sammanfattning : Vattenfall Vattenkraft AB äger 57 storskaliga vattenkraftanläggningar där den installerade effekten överstiger 10 MW. Detta arbete berör larm och dess hantering i de fyra anläggningarna längs Göta älv. LÄS MER

 3. 3. Designed around you : User Friendly Replenishment of Washer Fluid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hampus Brorsson-Pierre; Kristoffer Åhlund; [2017]
  Nyckelord :User centered design; washer fluid; industrial design engineering; user friendly; usability; automotive design; Användarcentrerad design; spolarvätska; teknisk design; användarvänlighet; användbarhet; bildesign;

  Sammanfattning : This master thesis concerns the development of a refilling position and solution, for washer fluid. As well as a study and development of the use of a secondary washer fluid for winter and summer use. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering ombord M/S Sydfart : Med hjälp av solceller

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kristoffer Sjöbom; Percan Magnus; [2014]
  Nyckelord :EEOI; solar cells; photovoltaic; marine; energy; SEEMP; IMO; Sydfart; EEOI; solcell; sjöfart; energieffektivitet; SEEMP; IMO; Sydfart;

  Sammanfattning : The goal of this paper is to find out how solar cells can improve energy efficiency on-board M/S Sydfart. The paper is based on a number of energy measurements on board the M/S Sydfart. The solar surface is calculated by measuring the available space for installing solar panels. LÄS MER

 5. 5. Grön uppvärmning av gröna hus : Hållbara uppvärmningsalternativ för växthusföretaget Svegro

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kristoffer Hägvall; Martin Järn; [2014]
  Nyckelord :accumulation tank; biofuel; effective output; energy; heating system; green house; ackumulatortank; biobränslen; effekt; energi; uppvärmningssystem; växthus;

  Sammanfattning : I takt med stigande oljepriser har ett av Sveriges största odlingsföretag Svegro bestämt sig för att byta ut sitt nuvarande värmesystem. Svegro består idag av växthus på ca 50 000 m2 på Thorslunda gård, Färingsö.Uppvärmningen sker idag med hjälp av oljeeldning samt den värmeenergi som omvandlas från växthuslampor. LÄS MER