Sökning: "Kristonel Elwe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristonel Elwe.

  1. 1. Den enes terrorist är den andres frihetskämpe : en studie om svensk terrorlagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Kristonel Elwe; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER