Sökning: "Kristonel Elwe"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristonel Elwe.

 1. 1. Tio år i FRA-lagens skugga : en analys av hur ett av de mest omstridda lagförslagen i svensk historia påverkat balansgången mellan frihet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kristonel Elwe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällen har genom historien eftersträvat en perfekt balans mellan frihet och säkerhet. Med anledning av att termerna definieras utifrån subjektiva kriterier har balansgången resulterat i olika utfall beroende på en rad unika och historiska omständigheter. LÄS MER

 2. 2. Den enes terrorist är den andres frihetskämpe : en studie om svensk terrorlagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristonel Elwe; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER