Sökning: "Kritik av omdömeskraften"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kritik av omdömeskraften.

 1. 1. Dissensus i sensus communis : Kants estetiska omdöme och Jacques Rancière

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Fredrik Bernholm; [2011]
  Nyckelord :aesthetics; aesthetic judgment; Critique of Judgment; dissensus; disinterestedness; Kant; politics; Rancière; sensus communis; dissensus; estetik; estetiskt omdöme; intresselöshet; Kant; Kritik av omdömeskraften; politik; Rancière; sensus communis;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker förhållandet mellan Kants estetiska omdöme, såsom det formuleras i Kritik av omdömeskraften, och Jacques Rancières estetiska projekt, framförallt i förhållande till begreppet dissensus. Dels försöker uppsatsen spåra arvet från Kant hos Rancière och visa hur detta tar sig uttryck, dels ställer den frågan om hur Kants omdöme politiseras med Rancières dissensus. LÄS MER

 2. 2. Kant och papegojan : Om exemplen i Kritik av omdömeskraften

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Enström; [2011]
  Nyckelord :Anthropology from a Pragmatic Point of View; Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime; Physische Geographie; Immanuel Kant; Hannah Arendt; J. M Bernstein; Rodolphe Gasché; Jean-François Lyotard; Emmanuel Chukwudi Eze; Robert Bernasconi; Eva Schaper; David Lloyd; Howard Caygill; Thomas Bernhard; Kritik av omdömeskraften; Kritik av det rena förnuftet; estetik; exempel; parergonalitet; det sköna; inbillningskraft; sensus communis; exotisk; djungel; papegoja; kolibri; paradisfågel; häst; vildhet; färg; reseberättelser; Königsberg; Sumatra; Claude-Étienne Savary; William Marsden; Georg Forster;

  Sammanfattning : This essay is an examination of the examples in Kant’s Critique of Judgement. The examples which I have focused on all converge in an idea of wildness. These examples of the beautiful are illuminated by a culture-historical perspective, where the literary and scientific travelogue genre is of great importance. LÄS MER