Sökning: "Kritik mot ART"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Kritik mot ART.

 1. 1. Något om tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal - Ett svenskt perspektiv på EU-domstolens avgörande C-284/16 Achmea

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal möjliggör för individer och företag från en stat att inleda skiljeförfaranden mot en annan stat inför en oberoende skiljenämnd i händelse av att den andra staten vidtagit åtgärder som strider mot investeringsskyddsavtalen. Förekomsten av sådana tvistlösningsklausuler har länge kritiserats, särskilt då dessa ansetts strida mot principen om unionsrättens autonomi. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om plop art och offentlig miljö - En fallstudie inriktad på konstverket Points of view på Konsthallstorget i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marianne Bosma; Madeleine Granholm; [2019]
  Nyckelord :Offentlig plats; Offentlig konst; Plats; Platsspecifik; Kulturpolitik; Plop art; Stadsplanering; Kritik; Postmodernism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna fallstudie syftar till att undersöka den postmoderna abstrakta skulpturen som ett intressant fenomen inom området byggd miljö och den offentliga nutidskonsten. Genom vår frågeställning undersöker vi människors uppfattning om vad en plop art är och hur den passar in i den miljön där den står. LÄS MER

 3. 3. Tvivelaktiga metoder för livsavgörande beslut - En studie av tillämpningen av bevislättnadsregeln benefit of the doubt vid användandet av medicinska åldersbedömningar för att fastställa asylsökandes ålder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Ramsay Aigrot; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2015 ansökte 162 877 personer asyl i Sverige. Av dessa asylsökande var 35 369 ensamkommande barn. Detta var en femdubbling jämfört med föregående år. När den som söker asyl är ett barn har denne fler rättigheter och högre krav ställs på mottagandet. LÄS MER

 4. 4. Att söka upp sin förövare - En diskursanalys av den rättsliga konstruktionen av det sexuellt självskadande subjektet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ulrika Sanded; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; sexuellt självskadebeteende; sex as self-injury; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sex as self-injury could be described as a pattern of seeking destructive sexual connections in order to harm oneself mentally and/or physically. In Sweden, this behaviour is relatively unexplored, especially within the legal system. LÄS MER

 5. 5. Going, going gone... : En berättelse om en bilds resa från gata till salong

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jessica Blixt; [2018]
  Nyckelord :Banksy; Street Art; gatukonst; Urban Art; institutionskritik; bildbiografi; ikonografi;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämne berör transformation av bilder i påverkan av olika mekanismer och kontext. Fokus ligger på verket Girl and Balloon (2004), ett gatukonstverk av Banksy. Uppsatsen undersöker verkets omvandling från gatumålning till en perfomanceakt och dess rest Love is in the Bin (2018). LÄS MER