Sökning: "Kritiker"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet Kritiker.

 1. 1. Den konstnärliga provokationen. En jakt på kunskap, verktyg och ett varför då?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Martin Nick Alexandersson; [2023-06-29]
  Nyckelord :Konstnärlig provokation; provokatör; skådespeleri; teater; futurism; movere; Nils Poletti; Liv Kristin Holmberg; Liv Kristin Holmberg; Östgötateatern 2022; Lars Vilks; Makode Linde;

  Sammanfattning : Ett grävande i den konstnärliga provokationen, ett försök till förståelse för dess slagkraft och fallgropar. Genom samtal med upphovspersoner som från allmänhet och experter tillskrivits titeln provokatörer. LÄS MER

 2. 2. Konstnären, Kritikern och Handlaren – En kvalitativ analys av hur spelfilmer skildrar kapital och makt mellan skapare och kritiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Agnes Brusk Jahn; [2023-04-17]
  Nyckelord :Bourdieu; Kritiker; Kultur; Konstnär; Filmanalys;

  Sammanfattning : In this academic essay I examine three stereotypes that I have identified in fictive movies with artists and critics. I call these three types Konstnären (The Artist), Kritikern (The Critic) and Handlaren (The Merchant), and explore their power relations to each other, the artwork and the audience. LÄS MER

 3. 3. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Moa Lindell; [2023]
  Nyckelord :färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Sammanfattning : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. LÄS MER

 4. 4. Tidiga förhör i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Boltegård Blom; [2023]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; tidiga förhör; 35 kap. 15 § rättegångsbalken; videoförhör; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk straffprocessrätt har omedelbarhetsprincipen haft stor betydelse sedan rättegångsbalken infördes år 1948. Den innebär att domstolen bara ska döma över det som har framkommit under huvudförhandlingen. LÄS MER

 5. 5. Rasism i USA genom två konstnärer och deras kritikers ögon : Hur Philip Guston och Henry Taylor uppmärksammar förtryck mot afroamerikaner och hur de har bemötts av kritiker och konstnärliga institutioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Ziggy Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Art history; semiotics; signs; oppression; reception; Philip Guston; Henry Taylor; KKK; self-portrait; history; racism; interpretation; Konstvetenskap; semiotik; tecken; förtryck; reception; Philip Guston; Henry Taylor; KKK; självporträtt; historia; rasism; tolkning;

  Sammanfattning : This essay investigates how Philip Guston and Henry Taylor explore the subject of African American oppression in their art and how they have been received by critics and art institutions. Using semiotics based on Hans Haydens article “Den omplacerade koden: Om Edgar Degas Interiör”, this essay explores how meaning is created in signs existing within the respective artists’ works. LÄS MER