Sökning: "Kritisk diskursanaly"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kritisk diskursanaly.

 1. 1. Let’s get [her] undressed - en kritisk diskursanalys av konstruktionen av kvinnor i de mest populära samtida musikvideorna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Egeskog; Elin Sjöstrand; [2014-09-29]
  Nyckelord :Diskurs; genus; könskodade tankemönster; kritisk diskursanaly; mediapåverkan; musikvideor; populärkultur; typer av kvinnor; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : TitelLet’s get [her] undressed - en kritisk diskursanalys av konstruktionen av kvinnor i de mest populära samtida musikvideornaFörfattareSara Egeskog och Elin SjöstrandIllustrationer avElin SjöstrandKursExamensarbete i Media- och kommunikationsvetenskapTerminVT-14HandledareGabriella SandstigSidantal47 exklusive bilagorSyfteAtt undersöka hur kvinnor konstrueras i videorna till den mest populära musiken från 2013.Metod och materialKritisk diskursanalys, femton musikvideor tagna från topplistor från år 2013. LÄS MER

 2. 2. Kvinna/soldat/tiger : En kritisk diskursanalys av rapporteringarna om inbördeskriget på Sri Lanka

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Nathalie Randeniye; [2010]
  Nyckelord :Diskurs; kritisk diskursanaly; inbördeskrig; intersektionalitet; genus; etnicitet; Sri Lanka;

  Sammanfattning : I litteratur, film, nyhetsinslag och tidningar porträtteras krig som mannens domän. I krig är det mannen som är den aktiva parten och kvinnan den passiva. Männen är ute och slåss, skjuter, spränger, och kvinnorna sitter hemma och väntar ängsligt på att männen ska komma hem. LÄS MER