Sökning: "Kritisk"

Visar resultat 1 - 5 av 5060 uppsatser innehållade ordet Kritisk.

 1. 1. "Inte så påfallande klandervärt" - I gränslandet mellan det straffbara och det straffria  En kritisk analys av tingsrätternas oaktsamhetsbedömning i mål om oaktsam våldtäkt "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Olander; [2024-02-16]
  Nyckelord :Oaktsam våldtäkt; samtyckeslagen; underrättspraxis; undersökningsskyldighet; rättssäkerhet; the gap problem;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 reformerades den svenska sexualbrottslagstiftningen, med den största förändringen att gränsen för straffbar gärning numera avgörs av om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte. Härutöver infördes ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott, däribland brottet oaktsam våldtäkt. LÄS MER

 2. 2. Avsaknaden av ett barnrättsperspektiv? - Om barnrättsperspektivet i tvister som rör vårdnad och umgänge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Andersson; [2024-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen är baserad på kritisk teori och tar avstamp i den rapport som presenterades av FN:s barnrättskommitté i februari 2023. Med grund i rapporten undersöks barnrättsperspektivet i tvister rörande vårdnad av barn samt umgänge med barn. LÄS MER

 3. 3. "I tryggt förvar? En rättssäkerhetsanalys av möjligheten till domstolsprövning av förvarsbeslut"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Axelsson; [2024-02-16]
  Nyckelord :Förvar; Migrationsrätt; Rättssäkerhet; Domstolsprövning; EU-rätt; Återvändandedirektivet;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en kritisk undersökning av rättssäkerheten i utlänningslagens regler avseende domstolsprövning av förvarsbeslut. Ett frihetsberövande beslut om förvar kan fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten, migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen. LÄS MER

 4. 4. BROTTSPREVENTION I EUROPA En kritisk komparativ diskursanalys av brottsprevention riktat mot ungdomsbrottslighet i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östlund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Brottsprevention; Policydokument; Ungdomsbrottslighet; Carol Bacchi; WPR. Crime prevention; Policy; Juvenile delinquency; Carol Bacchi; WPR.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how crime prevention is represented with the aim of preventing and reducing youth crime in two crime prevention strategies for Croydon in England and Stockholm in Sweden for the period 2022-2026. The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge and deeper understanding about how crime prevention is represented by prevailing discourse in policy documents against juvenile delinquency in Europe by conducting a comparative analysis. LÄS MER

 5. 5. ”Regeringen skyndar på åtgärder mot gängkriminaliteten - En kritisk diskursanalys om hur media framställer förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Majida Alisic; Kristin Korkis; [2024-02-14]
  Nyckelord :: Early interventions; gang crime; repressive measures; preventive measures; political ideology; opinion forming;

  Sammanfattning : Gang crime has increased significantly in Sweden over the past decade, deadly shootings are becoming more common. This led to the year 2022 being established as the deadliest year in Swedish crime statistics since the police began compiling national statistics on shootings. LÄS MER