Sökning: "Krl Rahner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Krl Rahner.

  1. 1. Guds inre och Guds yttre. : Karl Rahner och Jürgen Moltmann om treenig Gud som (o)personlig och (o)berörbar – klassiker eller modernister?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Anders Kristoffersson; [2016]
    Nyckelord :immanent treenighet; ekonomisk treenighet; Krl Rahner; Jürgen Moltmann;

    Sammanfattning : .... LÄS MER