Sökning: "Kronholm"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Kronholm.

 1. 1. Kan jag det här? Distriktssköterskors erfarenhet av sin kompetens och kompetensutveckling gällande kompressionsbehandling av venösa bensår.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Axelsson; Anna Kronholm; [2020]
  Nyckelord :Compression bandaging; district nurse; experience; professional competence; venous leg ulcers; Distriktssköterska; erfarenhet; kompetens; kompressionsbehandling; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att Sveriges befolkning blir äldre ökar behovet av vård och kompressionsbehandling. För att kunna ge en optimal sårvård behöver distriktssköterskan ha kompetens inom venös insufficiens, sårläkningsprocessen, sårläkningshämmande faktorer, cirkulationsbedömning och kompressionsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Vem tycker vad i utvecklingsprocessen av IFRS for SMEs?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thim Hansson; Joel Kronholm; Gustav Leander-Pehrson; [2020]
  Nyckelord :IFRS for SMEs; redovisningsregler; intressentmodellen; internationalisering; harmonisering; redovisningens kvalitativa egenskaper; nytta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om åsikterna skiljer sig åt beroende på vilken geografisk region respondenten härstammar ifrån samt att undersöka om åsikterna skiljer sig åt mellan intressegrupperna. För att bearbeta materialet har en kvantitativ innehållsanalys gjorts av inkomna kommentarsbrev till IASB:s exposure draft 2013/9 för IFRS for SMEs som, utöver förslagen, innehöll åtta direkta frågor. LÄS MER

 3. 3. UNG VUXEN OCH INSULINBEROENDE : En systematisk litteraturstudie om erfarenheter av att leva med typ-1 diabetes

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Waldo; Anna Kronholm; [2016]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; erfarenheter; lidande; litteraturstudie; livsvärld; stöd; unga vuxna; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en autoimmun sjukdom som gör att betacellerna inte längre kan producera insulin vilket därmed leder till insulinbrist. Vid insulinbrist uppkommer olika symtom. Att leva med diabetes kan vara krävande och unga vuxna kan hamna i situationer där sjukdomen begränsar deras liv och val för framtiden. LÄS MER

 4. 4. Landgrabbing i Burma

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :AXEL KRONHOLM; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygget av en industrizon utanför Dawei i sydöstra Burma riskerar att fördrivatiotusentals människor från deras hem. Det här reportaget skildrar situationen för de fiskare och småbrukare som bor i vägen för Dawei Deep Sea Port and Industrial Estate Development Project, som projektet heter. LÄS MER

 5. 5. Press Freedom In Albania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Axel Kronholm; [2013-09-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By academics and journalists alike, a free press is often seen as fundamental to a functioning democracy. A lot of research has been carried out in the field,examining the relation between press freedom, democracy and corruption. LÄS MER