Sökning: "Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom.

 1. 1. Where is my inhaler? : A simulation and optimization study of the Quality Control on Symbicort Turbuhaler at AstraZeneca

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Shirin Haddad; Marie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Discrete event simulation; Evolution strategies; Distribution fitting;

  Sammanfattning : Symbicort Turbuhaler is a medical device produced by the pharmaceutical company AstraZeneca for the treatment of asthma and symptoms of chronic obstructive pulmonary disease. The delivery reliability of the product is dependent on the performance of the whole supply chain and as part of the chain the results from the department, Quality Control (QC), are mandatory to release the produced batches to the market. LÄS MER

 2. 2. VILKEN RÖKAVVÄNJNINGS METOD ÄR MEST EFFEKTIV VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :ALBARAA DAABAS; ALBARAA DAABAS; [2019]
  Nyckelord :COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; smoking; cigarette smoking; smoking cessation.; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; smoking; cigarette smoking; smoking cessation.;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera vilken rökavvänjnings metod som är mest effektiv vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det som undersöktes var de förbättringar i patientresultatet av de olika rökavvänjnings metoderna. Mål: Databassökning samt identifiering av relevant litteratur. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med KOL : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emelie Nordin; Louise Ingemansson; [2019]
  Nyckelord :litteraturöversikt; rehabilitering; energibesparande åtgärder; aktivi-teter i dagliga livet; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en vanligt förekommande sjukdom i världen och förekomsten har ökat de senaste åren. Sjukdomen innebär stora problem med andnöd och utmattning vilket gör att många upplever begränsningar i sitt dagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Vanligt och olidligt lidande hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Edgren; Annie Nevelius; [2018-02-05]
  Nyckelord :KOL; smärta; smärtskattning; kliniskt; upplevelse;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som drabbar främstlungorna och luftrören på patienten. Dyspné är ett av de vanligaste symtomen hos patientermed KOL och orsakar tillsammans med smärta stort lidande. LÄS MER

 5. 5. Nutritionens betydelse vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Miia Mäenpää; Linda Björfeldt; [2018]
  Nyckelord :Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom; Nutrition; Malnutrition; Nutritionsstatus; Symtom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER