Sökning: "Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.

 1. 1. Att få leva, inte bara överleva : En analys av bloggar om unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Gustavsson; Sofia Hellmér; [2019]
  Nyckelord :experiences; IBD; nursing; social constraints; quality of life; erfarenheter; IBD; livskvalité; omvårdnad; sociala begränsningar;

  Sammanfattning : Bakgrund:Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för både Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar är kroniska och kommer i skov, vilket innebär en tillfällig försämring i sjukdomsförloppet. LÄS MER

 2. 2. "JAG ÄR INTE BARA EN SJUK TARM" : Mat och måltider vid inflammatorisk tarmsjukdom och patienters upplevda stöd från närstående och sjukvården

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Camilla West; [2018]
  Nyckelord :Inflammatorisk tarmsjukdom; kronisk sjukdom; mat; måltider; patient; upplevelser; stöd; bemötande; närstående; sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Inflammatoriska tarmsjukdomar är kroniska och kräver kontinuerlig kontakt med sjukvården. Syfte Att utforska individers upplevelser kring hur deras inflammatoriska tarmsjukdom påverkat deras liv med inriktning på mat och måltider och hur de upplevt bemötandet och stödet från närstående och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenhet och behov av stöd och information vid Inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Chronic disease; Medical adherence; Nursing; Nurse role; Inflammatorisk tarmsjukdom; Kronisk sjukdom; Behandlingsföljsamhet; Omvårdnad; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom är en kronisk tarmsjukdom som ofta drabbar unga patienter och som ofta kräver livslång behandling. Vid avbrott av behandling drabbas patienten ofta av skov som kan vara svårbehandlade. På sikt kan obehandlad inflammatorisk tarmsjukdom leda till kolorektalcancer. LÄS MER

 4. 4. När magen styr livet : personers upplevelser av att leva med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nordholme Maria; Ingela Persson; [2017]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Quality of life; experience; Life experience; Living with; Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom; Livskvalite; Livserfarenheter; Erfarenheter; Leva med;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Livet förändras både fysiskt och emotionellt när individen får en diagnos med en kronisk sjukdom. Den sjuke tvingas att anpassa och acceptera att livet förändras. Hur livet med sjukdomen upplevs och hur personen anpassar sig, är individuellt. Även anhöriga och vänner runt den sjuke drabbas. LÄS MER

 5. 5. Livet som kroniskt sjuk : Unga kvinnors erfarenheter av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. En kvalitativ studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Johansson; Johanna Modin; [2016]
  Nyckelord :Crohn s disease; experience; inflammatory bowel disease; ulcerative colitis; young women; Crohns sjukdom; erfarenheter; inflammatorisk tarmsjukdom; ulcerös kolit; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av de som drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom är kvinnor. Att drabbas vid ung ålder kan öka problematiken. Det finns luckor i forskningen om de psykosociala faktorernas inverkan. Kronisk sjukdom skapar ofta lidande och för att kunna hantera det på ett värdigt sätt krävs kunskap och förståelse. LÄS MER