Sökning: "Kronisk njurinsufficiens"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kronisk njurinsufficiens.

 1. 1. Patientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Lang; Anna Tang; [2021-02-26]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Personcentrerad omvårdnad; Kronisk njurinsufficiens; Hemodialys; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Backround: In Sweden just over 3200 people are treated with haemodialysis. The treatment is usually performed 3 times per week, 3-5 hours per session. Kidney-and dialysis care stands out from other treatments and chronic diseases in that way that it brings a great restraint and need for adaptation for the individual. LÄS MER

 2. 2. Personers erfarenheter av att leva med hemodialys : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jonna Äikäs; Kamwesay Mayrich; [2020]
  Nyckelord :erfarenheter; hemodialys; kronisk njurinsufficiens; litteraturöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med hemodialysbehandling : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Andreas Bokström; Markus Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :hemodialys; inifrånperspektiv; erfarenheter; kronisk njursvikt; personcentrerad vård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund Hemodialysbehandling är en ofta livslång behandling mot kronisk njurinsufficiens, ett ofta livshotande tillstånd som härstammar i att njurfunktionen filtrations förmåga försämras. Behandlingen är krävande på många sätt och präglar livet för den drabbade. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar följsamheten av kostsamt vätskerestriktioner hos vuxna patienter med kronisk njurinsufficiens och dialysbehandling - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johan Isaksson; Emil Bergman Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Faktorer; Följsamhet; Kost- samt vätskerestriktioner; Njurinsufficiens; Njurdialysbehandling;

  Sammanfattning : En stor andel av patienter undergående dialysbehandling uppvisar en avvikande följsamhet till de kost- samt vätskerestriktioner som ingår i behandlingen, orsakerna är flera. Komplikationer som uppstår på grund av bristande följsamhet är en ökad påfrestning för hjärta, kärl och en ökad risk för hyperparathyroidism med flera. LÄS MER

 5. 5. I väntan på en ny njure : Individens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Petra Gustafsson; Teresia Hultkvist; [2014]
  Nyckelord :Kidney transplantation; kidney failure chronic; waiting list; waiting; experiences.; Njurtransplantation; njursvikt; väntelista; vänta; upplevelser.;

  Sammanfattning : Kronisk njursvikt ökar varje år och vid terminal njurinsufficiens ses njurtransplantation som förstaval av behandling. Behovet av donerade njurar är större än tillgången, vilket leder till en lång väntan för individen. Studiens syfte var att beskriva individers upplevelser i väntan på en njurtransplantation. LÄS MER