Sökning: "Kroppsaktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Kroppsaktivism.

 1. 1. RÄTTEN ATT FÅ TA PLATS - En kvalitativ intervjustudie om svenska kroppsaktivisters syn på kroppsaktivism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Irena Music; [2020-09-18]
  Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; sociala medier; Instagram; intervju;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur de som är aktiva inom kroppsaktivismen självauppfattar rörelsen, vad de har för erfarenheter av den, samt hur de använder medier föratt bedriva den.Teori: Participatory culture, digital aktivism, digital feminism, counterpublicsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Intervjuer med fem personer aktiva inom kroppsaktivismenResultat: Resultatet visade att det saknas samstämmighet kring vad begreppen kroppsaktivismrespektive fettaktivism innebär och hur de bör användas. LÄS MER

 2. 2. Tjock och manlig - En semiotisk bildanalys av manliga fettaktivisters innehåll på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ebba Thorolvsen; Henric Wallin; [2020-02-03]
  Nyckelord :Fettaktivism; manlig kroppsaktivism; Instagram; sociala medier; semiotik; semiotisk bildanalys; kompositionell tolkning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur män uttrycker fettaktivism genom bilder på Instagram.Teori: Hegemonisk maskulinitet, visuell kultur Metod: Semiotisk bildanalys, kompositionell tolkningMaterial: Profiler och bilder på Instagram från 7 manliga fettaktivister. Inläggen är publicerade 2019. LÄS MER

 3. 3. ”Vill du verkligen stötta kroppsaktivistiska rörelsen?” : En kritisk diskursanalys av kroppsaktivism på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jessica Auoja; [2020]
  Nyckelord :Sociala rörelser; identitetspolitik; kroppsaktivism; representation; exkludering;

  Sammanfattning : Det finns många olika sociala rörelser i Sverige som rör allt från miljö till feminism men inom dessa rörelser går det ibland att urskilja en identitetspolitik. Detta innebär att alla inte får vara med i rörelserna på grund av olika omständigheter. LÄS MER

 4. 4. Illusioner av en kropp : En undersökning om feministiska och kroppsaktivistiska tecknade serier

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Scherman Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Kroppspositivism; Feminism; Kroppsaktivism; Tecknade serier; Bim Eriksson;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to study how one can use comics as a medium for body activism and how it can be related to feminism. The material of choice is the book “Det kändes lungt när mina känslor dog” by Bim Eriksson, which is an illustrated autobiography. LÄS MER

 5. 5. Kroppsaktivism i svenska nyhetsmedier : En studie om diskurser och inramning av kroppsaktivism

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mikaela Wikström; [2019]
  Nyckelord :Media communication studies; body activism; social media; connected content analysis; discourse analysis; Textometrica; norms of ideal beauty; news media; framing.;

  Sammanfattning : From 2015 to 2018 many Swedish news media were publishing articles about the same topic; body activism. The purpose of this study is to examine how Swedish news media linguistically uses the term body activism, how they define the term and if discursive themes and patterns can be identified when it comes to how the news media report about body activism. LÄS MER